Vedení účetnictví Bratislava

Znalosti účetní legislativy Slovenské republiky a zkušenosti s vedením účetnictví pro podniky v minulých letech v oblasti Bratislava nás dovedli k otevření účetní a daňové kanceláře také v hlavním slovenském městě. V nabídce je kompletní účetní a daňová agenda, tedy zpracování jednoduchého účetnictví neboli daňová evidence, vedení účetnictví firem, zpracování mezd a daňová problematika. Výhoda znalosti prostředí v České a Slovenské republice umožňuje sladit požadavky firem, pokud podnikají v obou těchto zemích a využít maxima výhod, které systémy nabízejí.

Jste živnostník nebo velká firma? Vyberte si formu spolupráce

Naše externí služby vedení účetnictví pro oblast Bratislava neustrnuly na formě dodávání podkladů a dokumentů v podniku nebo v naší kanceláři, ale využívají škály možností elektronického věku. Některé formy jsou výhodnější pro živnostníky, jiné formy preferují střední a velké podniky. Samozřejmostí je spolupráce prostřednictvím vzdáleného přístupu, kdy zadáváme údaje v naší kanceláři, ale do systému klienta. To umožňuje, aby klient měl vždy pohotové informace. Nebo klient využívá vzdáleného přístupu k účetnímu systému POHODA v naší kanceláři. Běžná je také forma práce přímo u klienta na jeho systému.

Zaručujeme bezchybné vedení agend i přehledné výstupy

Základem spolupráce při vedení účetnictví v oblasti Bratislava, stejně jako pro oblasti PrahaBrno jsou písemné smlouvy, kde se upravují vzájemné závazky týkající se obsahu, termínu a finančního vyrovnání. V každé smlouvě je závazek, že naše kancelář ručí za kvalitu služeb, ať je to vedení účetnictví, zpracování mezd či daňové evidence. Naší snahou je bezchybné vedení příslušných agend i to, aby účetní i ekonomické výstupy byly co nejpřehlednější a současně v takové formě, která se snadno archivuje. Smyslem naší práce je prosperita klienta i dodržení všech zákonných plateb a odvodů. Objednejte si naše účetní a daňové služby. Vyplatí se vám to.