Zpracování mezd

Pokud ještě váháte, zda předat zpracování mezd externí firmě a využít stále populárnější outsourcing, seznámíme vás se základními a nespornými výhodami tohoto systému. Ve svém výsledku vám přinesou úsporu nákladů na mzdy vlastních zaměstnanců, ušetří vám náklady na pořizování a aktualizaci softwarového vybavení či náklady na pravidelné školení zaměstnanců. Externí zpracování mezd vám přinese úspory za nákup počítačového vybavení, zbavíte se starostí s organizací práce například v době dovolených a nemocí, a v neposlední řadě se už nebudete starat o legislativní novinky související se mzdovou agendou.

K dispozici máme vzdělané a vyškolené pracovníky

Zpracování mezd je součástí našich služeb týkajících se obecně vedení účetnictví a daňové problematiky. V našem týmu máme vzdělané a vyškolené odborníky, kteří sledují všechny legislativní změny týkající se účetní, mzdové a daňové oblasti, takže se nemůže stát, že by při své práci něco opomněli. Pro kompletní vedení účetnictví máme své kanceláře v Praze, BrněBratislavě a umožňujeme zvolit různou formu zpracování mezd a vzájemné komunikace. Zpracování mezd zajišťujeme na svém software nebo na programech klienta.

Zajišťujeme bezchybné a včasné výstupy mzdové agendy

Naším cílem při zpracování mezd je poskytnout bezchybné výpočty mezd, včas distribuovat všechny výstupy, které jsou důležité jak pro zaměstnance, tak pro manažerské vedení podniku. Kromě standardních výstupů pro zaměstnance, což jsou výplatní pásky, poštovní poukázky, příkazy k provedení bezhotovostních plateb, zápočtové listy, jsou součástí zpracování mezd měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a další agenda pro sledování podnikových nákladů či vyžadovaná zákonem. Objednejte si službu zpracování mezd včetně kompletního vedení účetnictvípersonalistiky.