Zdravotní pojišťovny ukazují účetnictví

I zdravotní pojišťovny valčí s kolonkami Má dáti a Dal. Co se jim v nich objevuje?

Podívejte se http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/fiskalni-udaje/fondy-socialniho-zabezpeceni/zdravotni-pojistovny/2015/vykaz-zdroju-a-uziti-peneznich-prostredk-22225