Výkazy si musí pohlídat i obce

Na počátku roku musí zvýšenou pozornost administrativě věnovat i územní samosprávné celky.

Více čtěte na http://www.ucetni-portal.cz/vykaz-fin-2-12-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-uzemnich-samospravnych-celku-dobrovolnych-svazku-obci-a-regionalnich-rad-kontrolni-vazby-2796-a.html