Správní delikty tvrdá metla v účetnictví

Neudělat v účetnictví něco, co uděláno být má, znamená rok od roku větší malér a rozkutálené peníze.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/za-spravni-delikty-v-jednoduchem-i-podvojnem-ucetnictvi-jsou-nemale-pokuty