Sliby je dobré si předem promyslet

Nový občanský zákoník výslovně zakotvil koncept tzv. předsmluvní odpovědnosti.

Co to znamená? Čtěte zde:http://ekonom.ihned.cz/