Reklamu s nedobrým vlivem je třeba vymýtit

I k reklamě je třeba přistupovat odpovědně a oddělit zrno od plev,

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/proti-skode-zpusobene-nepravdivou-reklamou-je-mozne-se-branit