Právo na informace a bezplatná dostupnost bude platit i pro stavební normy

Konečně nebudou muset stavební firmy investovat peníze za nahlédnutí do dokumentů bez kterých se neobejdou,

Blíže k tématu na http://www.danovy-portal.com/