Povinnostmi ohledně zdravotního pojištění se míchalo i 23 týden v roce

Pozor na paragrafy a chování se podle jejich nejnovějšího znění. Je to cházka neklidná i pokud jde o pojištěnce o jejichž zdravotní pojištění se stará stát.

Více zjistíte na http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pravni-predpisy-a-smlouvy-ve-sbirce-zakonu-cr-23-tyden-2016-castky-66-69-sb-15-sb-ms-79631.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality