Podnikání a kapitál má zase jinak paragrafy

Legislativa v česku je velmi neklidný tvor s podnikáním a kapitálovými trhy to od šestého měsíce 2016 zase zahýbá

Více čtěte na http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/aktuality/2016/snemovni-tisk-571-vyhlasen-ve-sbirce-zak-24965