O zdravotní pojištění se musí zaměstnavatel starat také členům statutárních orgánů nebo zaměstnancům různých spolků

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost přihlásit zaměstnance ke zdravotnímu pojištění a odvádět pravidelné odvody pojistného. Uvedenou povinnost je nutné plnit u všech zaměstnanců pobírajících zdanitelný příjem i když se jedná o zaměstnance v netypickém postavení třeba o členy statutárních orgánů i zaměstnance nejrůznějších spolků.

Více zde https://www.danovy-portal.com/aktuality/zdravotni-pojisteni-musi-vetsinou-zamestnavatel-resit-i-v-pripade-clenu-statutarnich-organu-likvidatoru-ci-clenu-spolku-nebo-komisi