Není mzda jako mzda a při jejím určování je třeba postupovat správně

Mzda je velmi zásadní veličinou, její určování má svá pravidla daná zákonem a ledacos si mohou zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout a někdy dokonce může zaměstnavatel mzdu i snížit. Vždy je však nutné postupovat opatrně a zákonná pravidla dodržovat vždy.

Více zde.https://www.finance.cz/539108-plat-mzda-rozdily-kraceni-snizeni/