Když se novelizace nestíhá, musí stačit to co je i u takové veličiny jako DPH

V zákoně o DPH měla platit od začátku roku nejedna novinka souvidející s EU. Jenže i u zákonů zní docela šasto slovo nestíhá se.

Více zde.https://www.danovy-portal.com/aktuality/informace-k-novele-zakona-o-dph-s-planovanou-ucinnosti-od-1-1-2020