I peníze, které pomáhaly udržet podnikání v covidových restrikcích se musí občas danit

Ne každé podpůrné prníze jsou osvobozeny od daně, zvláště některé z covidových podpor se v přiznání za rok 2021 objevit musí.

Více zde. https://www.danovy-portal.com/aktuality/covidove-dotace-nektere-je-treba-zdanit-a-jine-uvest-v-danove-evidenci