Hry u kterých je nutno znát paragrafy

I když se chceme bavit nebo zábavu poskytovat je nutné myslet na zákony i předpisy a dobře je znát.

Více můžete zjistit zde http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/pravni-ramce