Hit sdílení slibně bublá i na poli podnikání potřebuje ale vychovat

 Jen zatuchlého ovzduší se v podnikatelské sféře bát nemusíme, ale i toho čerstvého musí být tak akorát, qby třeba nevznikl ekonomický přílišný průvan.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/podnikani-bude-muset-prirozene-vstrebat-sdilenou-ekonomiku